Řez okrasných stromů a keřů

Je tu zima a majitelé zahrad se potýkají s otázkou, kdy a jak prořezávat okrasné stromy, keře a zda je řez skutečně nutný. Jedná se o poměrně náročnou činnost na zkušenosti a pamatujme, že každý druh rostliny je jiný. Stromy a keře je možné prořezávat jak v létě, tak i v tomto období, v době vegetačního klidu, to znamená leden, únor a březen. Pozor však na teploty, neměly by klesnout pod - 5° C.

Řez okrasných dřevin ve správnou dobu je předpokladem dobrého růstu a zdravotního stavu. Způsobem řezu a jeho hloubkou ovlivňujeme velikost, tvar a počet nových výhonů. Také si dáváme pozor na to, abychom nezkracovali dřeviny, které kvetou časně zjara, neboť se ochudíme o velké množství květů, které jsou založeny z minulého roku.

Zkracovat můžeme pouze větve těch dřevin, které kvetou později.

Obecné desatero pro správný řez:

  • Každá rostlina směřuje k rozmnožení, což se většinou projevuje kvetením. Rostlina se snaží nahradit části, o které byla připravena.
  • Nejvýše postavený pupen řezané větve prorůstá jako první (tím směrem bude růst nová větev).
  • Tím, že seřízneme výhon nebo odstraníme dřevo nad pupenem, směřuje proud mízy k pupenu či výhonu. Pamatujme, čím je řez silnější, tím vzniká silnější reakce.
  • Řezem se opožďuje kvetení, protože nové výhony vytvářejí kostru.
  • Zmenšením počtu nově vyrostlých výhonů se zmenšuje počet květů a plodů, ale zvyšuje se kvalita.
  • Nemocné, poškozené či dokonce odumřelé dřevo je pro zdraví rostliny nežádoucí.
  • Vodorovně nebo šikmo rostoucí větve vytvářejí více kvetoucích výhonů nežli vzpřímeně rostoucí větve.
  • Zlepšením přístupu vzduchu a světla dovnitř koruny prospívá zdravotnímu stavu a posiluje se růst a tvorba květních pupenů.
  • Mladé výhony rostou silněji než staré a můžeme od nich očekávat větší výkonnost (počet květů, délku výhonů)
  • Řezem se rostliny ochuzují o část živin (ty se vytvářejí v listech) a tato ztráta se má vyrovnat kořenovou výživou

 

Řez stromů

Jehličnany a stálezelené listnáče neřežeme. Výjimkou jsou tvarované živé ploty, o kterých budeme mluvit někdy příště, nebo úpravy tvaru cypřišovitých zakrslých jehličnanů a případné odstranění konkurenčního terminálu u pravidelných jehličnanů s jednou hlavní osou (smrk, douglaska, jedle, …). Při poškození jehličnanů a stálezelených listnáčů mrazem nebo mechanicky (např. sněhem) je nezbytné seříznutí až do zdravého dřeva. Zmlazovací řez snesou pouze tisy a zimostrázy.

U listnáčů se provádí výchovný řez v prvních letech po výsadbě a slouží nám k řádnému založení korunky. Je potřeba zkracovat všechny mladé výhony, přičemž se terminál ponechává přiměřeně delší. Zásadou je, že čím slabší je výhon, tím hlouběji jej zkracujeme. Následující průklest se pak většinou omezuje jen na odstranění suchých, poškozených, nemocných větví a na odstranění větví, které kříží, zahušťují korunu, porušují tvar koruny nebo nám překážejí (strom blízko domu nebo cesty).

 

Řez keřů

U okrasných keřů se při vlastní výsadbě zkrátí jednoleté výhony až o dvě třetiny. V prvních letech po výsadbě řez nebývá většinou nutný. Později po 3 až 5 letech začneme dělat průklest. Hlavní zásadou je, že při řezu nesmíme porušit přirozený tvar a charakter keře. Jestliže by se tak stalo, neřežeme raději vůbec.

Určitě odstraňujeme suché větve, které zahušťují keře a postupně u země odstraňujeme přestárlé větve. Ideální je odstranit pravidelně cca 1/3 starých větví. Okrasný keř je během roku postupně doplní novými výhony a ty se nám následující rok odmění krásnými květy. Tato zásada se dá uplatňovat u většiny okrasných keřů a pokud ji budeme dodržovat nebudeme litovat.

INTERGREEN Czech Republic spol. s r.o.

Podnikatel je zapsaný v OR, složka C 148969, vedená u Městského soudu v Praze

+(420) 608 815 721

intergreen@intergreen.cz

Vlčkovická 42/50, 50004 Hradec Králové

GPS: 50.1923742N, 15.7707089E

IČ: 27461751 | DIČ: CZ27461751

Novinky

4. prosinec 2017
24. září 2017
27. červenec 2017
27. červenec 2017